You need to upgrade your Flash Player.
This site requires a more recent version of the Flash plugin than you currently have.
This plugin is free and can be downloaded here. 

Wat kunnen we voor u doen?

Opstellen Archeologienota

 • Conform de Code van Goede praktijk en de richtlijnen in het nieuwe Erfgoeddecreet

Bureaustudie

 • Conform de Code van Goede praktijk en de richtlijnen in het nieuwe Erfgoeddecreet

Aanvullend vooronderzoek zonder en mét ingreep in de bodem 

 • Aanvraag van de vergunning bij de bevoegde instanties (dossiers volgens decreet 1993)
 • Conform de Code van Goede praktijk en de richtlijnen in het nieuwe Erfgoeddecreet
 • Voorbereidend literatuuronderzoek en cartografische studie
 • Veldkartering
 • Boringen
 • Geofysisch onderzoek
 • Drone-fotografie
 • Proefputten-onderzoek
 • Proefsleuven-onderzoek
 • Handmatig en machinaal zeefwerk
 • Ondersteuning geofysisch onderzoek
 • Rapportage

Opgraving

 • Aanvraag van de vergunning bij de bevoegde instanties (dossiers volgens decreet 1993)
 • Conform de Code van Goede praktijk en de richtlijnen in het nieuwe Erfgoeddecreet
 • Veldwerk
 • Geautomatiseerde registratie van de opgravingsgegevens
 • Digitaal inmeten van de archeologische sporen
 • Rapportage
 • Publicatie

Archeologische vondstverwerking

 • Determinatie van aardewerk, metaal en glas (specialisatie: Romeins en middeleeuws aardewerk).
 • Vondstregistratie in een op maat gemaakte databank
 • Microscopische bakseldeterminatie van aardewerk 
 • Rapportage
 • Publicatie 

Wetenschappelijke illustratie

 • Digitaliseren en bewerken van veldtekeningen (CAD)
 • 3D weergave en reconstructies
 • Tekeningen van archeologische voorwerpen  

Erfgoedwerking

 • Projecten rond automatisering, registratie en standaardisatie
 • Aan erfgoed gerelateerd studiewerk (case-studies,archiefonderzoek,…)
 • Projecten rond erfgoed-depots (advies naar inrichting, digitalisering, standaardisering, werkingsorganisatie,...)
 • Publiekswerking (informatieverlening, publicatie, presentatie, tentoonstelling,...)

Landschapsbeschrijving en fotografie

Milieueffectenrapportage (MER)

   
 
© Copyright 2010 ARON BVBA - Webdesign by CorpaTech