Colofon

  •  550
  •  Nota

Archeologische werfbegeleiding aan de “Drie Tumuli van Grimde” (Tienen). Onderzoek in opdracht van de Stad Tienen.

Periode
7 november - 4 december 2017
Projectverantwoordelijke
Petra Driesen
Terreinverantwoordelijke
Patrick Reygel
Uitvoerend team
Patrick Reygel, Maxim Hoebreckx, Sebastiaan Augustin, Willem Vanaenrode

Ter hoogte van het beschermde landschap ‘Drie tumuli en hun omgeving’ waarbinnen een beschermd monument en beschermde archeologische zone (‘Drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde’) liggen, wordt een park ingepland door de Stad Tienen.
Aangezien er binnen de beschermde zone bodemingrepen plaatsvinden werd door Onroerend Erfgoed een opgraving in de vorm van een archeologische begeleiding van de werken geadviseerd.

 Het doel van het onderzoek is het behoud van archeologische sporen in situ maximaal te garanderen. Indien er toch sporen aangesneden worden dienden deze geregistreerd te worden. Deze archeologische begeleiding van de werken werd uitgevoerd door ARON bvba tussen 7 november en 4 december 2017. Hierbij werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. 

HOEBRECKX, M. (2018) Archeologische werfbegeleiding aan de “Drie Tumuli van Grimde” (Tienen). Onderzoek in opdracht van de Stad Tienen. ARON Rapport 550, Tongeren.

links